Frans af Assisi

Ånden – sjælen

Den treenige Guddom

Gud, Sophia og Kristus. Verden blev skabt ved ordet Kristus, men mennesket blev levendegjort ved at Gud blæste ånden Sophia ind i mennesket. Sophia er visdommen og dermed Helligånden, og det kvindelige aspekt af Guddommen. For at mennesket skal blive bevidst om godt og ondt og dermed få en forståelse af verden, må det spise af frugten fra træet i edens have. Dermed får mennesket adgang til Sophia.

Kristus snakker om foreningen mellem mand og kvinde – brud og brudgom. Det er jo Sophia der gør Maria gravid med Jesus. Symbolsk ved at kvinden åbner op for sin kontakt til Visdommen får hun adgang til Guden, mens manden åbner op for sin kvindelige side. Når manden dermed bliver hel, vil manden kunne opnå kontakt med Guden.